HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ 3G/4G

Cùng với việc nâng cao chất lượng tốc độ truy cập mạng, để phục vụ tốt hơn nữa khách hàng, Viettel cung cấp cho bạn nhiều gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Chúng tôi xin thiệu các gói cước 3G, 4G Viettel đang triển khai và cách đăng ký đơn giản nhất cho bạn Đăng kí bằng cách soạn tin theo cú pháp:

GÓI-CƯỚC 866555230

Gửi 9123

866555230 là mã tổng đài đăng ký dịch vụ 3G/4G tự động tặng thêm data theo chiến dịch của Viettel (miễn phí tin nhắn đăng ký)

GÓI CƯỚC HOT VIETTEL

Gói cước giá rẻ, dung lượng khủng, được yêu thích nhất hiện nay!
 • Gói ST90

  goi ST90 hot
  90,000đ 30 ngày
  • Dung lượng :30GB
  • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
  Cú pháp : ST90 866555230 gửi 9123
 • Gói V120

  goi V120 hot
  120,000 đ 30 ngày
  • Dung lượng :60GB
  • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
  Cú pháp : V120 866555230 gửi 9123
 • Gói F90

  goi F90 hot
  90,000đ 30 ngày
  • Dung lượng :5Gb
  • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
  Cú pháp : F90 866555230 gửi 9123
 • Gói MI5D

  goi MI5D hot
  5.000đ 1 ngày
  • Dung lượng :500MB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : MI5D 866555230 gửi 9123

GÓI CƯỚC 3G/4G CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

 • Gói MIMAX70

  goi MIMAX70 hot
  70.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :3GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : MIMAX70 866555230 gửi 9123
 • Gói MIMAXSV

  goi MIMAXSV hot
  50.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :3GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : MIMAXSV 866555230 gửi 9123
 • Gói XL90

  goi XL90 hot
  90.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :9GB
  • Cước phát sinh : 25đ/50kb
  Cú pháp : XL90 866555230 gửi 9123
 • Gói EST30

  goi EST30 hot
  30.000đ 7 ngày
  • Dung lượng :7GB
  • Cước phát sinh : Ngừng truy cập
  Cú pháp : EST30 866555230 gửi 9123
 • Gói MIMAX90

  goi MIMAX90 hot
  90.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :5GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : MIMAX90 866555230 gửi 9123
 • Gói MIMAX125

  goi MIMAX125 hot
  125.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :8GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : MIMAX125 866555230 gửi 9123
 • Gói UMAX300

  goi UMAX300 hot
  300.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :30GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : UMAX300 866555230 gửi 9123
 • Gói ST30K

  goi ST30K hot
  30.000đ 7 ngày
  • Dung lượng :7GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : ST30K 866555230 gửi 9123
 • Gói ST15K

  goi ST15K hot
  15.000đ 3 ngày
  • Dung lượng :3GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : ST15K 866555230 gửi 9123
 • Gói MI10D

  goi MI10D hot
  10.000đ 1 ngày
  • Dung lượng :2GB
  • Cước phát sinh : 25đ/50kb
  Cú pháp : MI10D 866555230 gửi 9123
 • Gói MI5D

  goi MI5D hot
  5.000đ 1 ngày
  • Dung lượng :500MB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : MI5D 866555230 gửi 9123
 • Gói ST90

  goi ST90 hot
  90,000đ 30 ngày
  • Dung lượng :30GB
  • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
  Cú pháp : ST90 866555230 gửi 9123
 • Gói T70K

  70.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :500P
  • Cước phát sinh : Mua thêm gói
  Cú pháp : T70K 866555230 gửi 9123
 • Gói MIMAX200

  200.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :15GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : MIMAX200 866555230 gửi 9123
 • Gói D15

  15.000đ 3 ngày
  • Dung lượng :3GB
  • Cước phát sinh : Ngắt kết nối
  Cú pháp : TAI5 D15 gửi 9084
 • Gói ST120

  120,000đ 30 ngày
  • Dung lượng :28GB
  • Cước phát sinh : 25đ/50kb
  Cú pháp : ST120 866555230 gửi 9123
 • Gói ST150

  150,000đ 30 ngày
  • Dung lượng :28GB
  • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
  Cú pháp : ST150 866555230 gửi 9123
 • Gói T50K

  50.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :200P
  • Cước phát sinh : Mua thêm gói
  Cú pháp : T50K 866555230 gửi 9123

GÓI COMBO VIETTEL

 • Gói HI90

  goi HI90 hot
  90.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :3GB
  • Cước phát sinh : Hết lưu lượng dừng truy cập
  Cú pháp : HI90 866555230 gửi 9123
 • Gói F90

  goi F90 hot
  90,000đ 30 ngày
  • Dung lượng :5Gb
  • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
  Cú pháp : F90 866555230 gửi 9123
 • Gói V120

  goi V120 hot
  120,000 đ 30 ngày
  • Dung lượng :60GB
  • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
  Cú pháp : V120 866555230 gửi 9123
 • Gói 3F90

  270,000đ 90 ngày
  • Dung lượng :15Gb
  • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
  Cú pháp : 3F90 866555230 gửi 9123
 • Gói 6F90

  540,000đ 180 ngày
  • Dung lượng :30Gb
  • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
  Cú pháp : 6F90 866555230 gửi 9123
 • Gói 12F90

  1,080,000 đ 360 ngày
  • Dung lượng :60GB
  • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
  Cú pháp : 12F90 866555230 gửi 9123
 • Gói F120

  120,000đ 30 ngày
  • Dung lượng :7Gb
  • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
  Cú pháp : F120 866555230 gửi 9123
 • Gói F140

  140,000đ 30 ngày
  • Dung lượng :8Gb
  • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
  Cú pháp : F140 866555230 gửi 9123
 • Gói F190

  190,000đ 30 ngày
  • Dung lượng :9Gb
  • Cước phát sinh : Ngừng kết nối
  Cú pháp : F190 866555230 gửi 9123

CÁC GÓI CƯỚC CHO SIM DCOM VIETTEL

 • Gói D70

  70.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :7GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : D70 866555230 gửi 9123
 • Gói D120

  120.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :12GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : D120 866555230 gửi 9123
 • Gói D200

  200.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :20GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : D200 866555230 gửi 9123
 • Gói D500

  500.000đ 360 ngày
  • Dung lượng :48GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : D500 866555230 gửi 9123
 • Gói D900

  900.000đ 360 ngày
  • Dung lượng :84GB
  • Cước phát sinh : Miễn phí
  Cú pháp : D900 866555230 gửi 9123
 • Gói D50

  50.000đ 30 ngày
  • Dung lượng :3.5GB
  • Cước phát sinh : 9.76đ /50KB
  Cú pháp : D50 866555230 gửi 9123